Archive  2018 | 2017 | 2016 | 2015 |

Found 3 item(s) published on Monday 23rd of July 2018


Interview

ZOBEL:  Happy SONA day to you, si Joel Zobel po ito, live po kayo sa DZBB and GMA News TV. SEC. ANDANAR:  Good morning, Joel, si Martin ito. ZOBEL:  Ay si Secretary Martin pala. SEC. ANDANAR:  Oo, ako iyong alalay ni Presidente. Alalay po ako ni Secretary Roque. ZOBEL: Si Harry Roque ang alam ko umaalalay sa iyo. Siya ang alalay mo, hindi si—ano ang nangyari? Sandali po, nagkamali po eh, ang nalagay ko rito Read More

Read More »Calendar