Archive  2018 | 2017 | 2016 | 2015 |

Found 6 item(s) published on Thursday 19th of July 2018


Interview

SEVERINO: Magandang umaga sa inyo, Secretary Andanar. SEC. MARTIN: Magandang umaga Howie, at magandang umaga, Kara at sa lahat po na nanunood ng inyong newscast dito po sa GMA. SEVERINO: Okay, Mr. Secretary, bakit gagawing sobrang maiksi itong susunod niyang— DAVID: Less than 35 minutes. SEVERINO: Oo, 35 minutes lang daw, kaysa iyong mga nakaraang SONA, mahigit isang oras. SEC. MARTIN: Ang Pangulo mismo ang nagsabi sa amin during the last Cabinet meeting na 30 to Read More

Read More »


Calendar