Archive  2018 | 2017 | 2016 | 2015 |

Found 1 item(s) published on Sunday 15th of July 2018


Interview

ORLY: Secretary Martin, naku. Napanoodmoba Secretary martiniyonglaban? SEC. ANDANAR: Hello good morning Orly— ORLY: Magandangtanghalina SEC. ANDANAR: Oongapala, magandang afternoon. Good afternoon Orly at Manny. Actually papuntaako ng Marawi, kasamakoiyongmga Army dito at mgapulis at sila ay tuwang-tuwadahilpanalonanamansipambansangkamao Manny Pacquiao, walangkakupas-kupastalaga. Congratulations saatingpambansangkamao. ORLY: Oo, anobaiyong official message naipaparatingnatin, lalonasaatingmgakababayan para sapanalongitoni Manny Pacquiao, Secretary Andanar? SEC. ANDANAR: AlammoOrly, kasi delayed telecast iyongnasa cable hindiba, so kami— ORLY: Sabikongasaiyohindiba, namakinigkasaradyo eh. SEC. ANDANAR: Actually Orly, iyong monitoring saMalacañangnaka-focus Read More

Read More »

Calendar