Archive  2018 | 2017 | 2016 | 2015 |

Found 4 item(s) published on Wednesday 6th of June 2018

Briefing

SAP GO:  [airing starts]…nakita ko iyong litrato, hindi naman ako nakakapunta ng Abra pero may nag-organize doon na mga kaibigan ko na sila Mayor Seares ng Dolores, Abra… makita natin na since 17 years old pala siya, mayroon nang ano, mayroong tumubo sa likod niya na cyst or… Kaya lumapit sa akin ngayon dito, ipapagamot nga natin. Ipapadala ko sa PGH at—ito siya oh… nakapuntos rin, naka-four points pa siya. Siya Read More

Read More »

Calendar