Archive  2018 | 2017 | 2016 | 2015 |

Found 4 item(s) published on Thursday 28th of June 2018

Briefing

SWEEDEN VELADO/PTV4:  Good morning, Malacañang Press Corps. Welcome to the Palace Press Briefing of Presidential Spokesperson Harry Roque. Good morning, sir.  SEC. ROQUE:  Good morning Pilipinas, and good morning to the ladies and gentlemen of the Malacañang Press Corps. First, we welcome the statement of Cardinal Tagle urging Catholics to respect the views of other religions including atheists. Alamnamanponatinnamagkakaibaangatingpaniniwala, kaya sananamanrespetuhinnatinangpagkakaibanaito. NananawaganpoangPangulo ng isangdayalogosaSimbahan at itonapoangatingginagawa. Nag-usaptayopo para saDiyos at bayan. Good Read More

Read More »

Calendar