Archive  2018 | 2017 | 2016 | 2015 |

Found 12 item(s) published on Wednesday 13th of June 2018


Interview

SEC. ROQUE:  Magandang umaga kasamang Erwin, at magandang umaga sa mga nakikinig sa atin ngayon. ERWIN:  Sir, kahapon bagama’t Independence Day pero inuna na yata ng Pangulo iyong concern po ng mga fishermen natin na mukhang nakarating kay Pangulo iyong reklamo nila. Eh mukhang kinausap ng Pangulo ang Ambassador para imbestigahan ho yata. Ano ho ba nangyari doon sa—would you happen to know kung ano hong napag-usapan nila? Eh ang balita ho Read More

Read More »
Calendar