Archive  2018 | 2017 | 2016 | 2015 |

Found 8 item(s) published on Tuesday 12th of June 2018


Interview

ORLY: Hi Secretary Harry, good morning. SEC. ROQUE: Hi, magandang umaga Ka Orly at magandang umaga po sa mga nakikinig ngayon at nanonood. ORLY:  Okay. Anong reaksyon mo roon sa sinasabi ni former SolGen Florin Hilbay? SEC. ROQUE: Well, anong aspeto po? Kasi marami siyang sinabi. Ang sa akin po— ORLY:  Maghaharap daw sila ng mga complaint, hihingiin na isa-publiko iyong sinasabing mga protesta laban sa Tsina. SEC. ROQUE: Well, hindi ko po maintindihan kung anong Read More

Read More »

Interview

ERWIN:  Idolo ko ito eh, nakikipagsagutan ito. Walang iba kung hindi si Secretary Harry Roque. Magandang umaga po Secretary Harry Roque, sir. SEC. ROQUE:  Erwin magandang umaga; at magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa atin. ERWIN:  Alright. Sir, eh marami pong nangangamba at natatakot dito sa pagbitiw ng Pangulo ng ika nga iyong warning na ‘radical change in the coming days’. Ano raw ho ba ang ibig sabihin ng Pangulo nito, ito Read More

Read More »Calendar