Archive  2018 | 2017 | 2016 | 2015 |

Found 1 item(s) published on Saturday 26th of May 2018


Interview

DEXTER:  Nasa linya na ng ating komunikasyon si Secretary Harry Roque, ang Presidential Spokesperson. Good morning, Secretary Roque.  SEC. ROQUE:  Good morning Vic, maganda ngayon ang hairdo mo at kamukha mo si Dexter.  DEXTER:  [Laughs] Napatawa mo ako doon Secretary ha. Ginugulo namin ang iyong Saturday vacation, pero may good news ka bang baon ngayon Secretary sa ating listeners?  SEC. ROQUE:  Well, sa Malacañang naman po ang Presidente natin, hindi naman po manhid sa Read More

Read More »

Calendar