Archive  2018 | 2017 | 2016 | 2015 |

Found 3 item(s) published on Saturday 14th of April 2018


Interview

  LEO: Magandang, magandang, magandang Saturday again. Isang pinagpalang Sabado na naman po Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat sa pamamagitan po ng ating website at sa ating pages ng Facebook. At siyempre, ngayon po ay ika-labing-apat na sa buwan ng Abril taong 2018, at ngayon ay masasabi nating ika-labing-apat din na episode ng ating Cabinet Report Sa Teleradyo. ‘Ayan siyempre pa, Secretary… SEC. ANDANAR: Good morning Read More

Read More »Calendar