Archive  2018 | 2017 | 2016 | 2015 |

Found 6 item(s) published on Monday 26th of March 2018


Interview

ATTY. RIVERA: Sec., unang tanong: May grammar check ba iyong mga computer sa PCOO? Kasi— LOS BAÑOS: Hindi man lang ba nagre-red? ATTY. RIVERA: Oo, wala bang pula-pula nung sinulat nila. Kasi ang alam ko … ang balita pa ay nakalusot daw sa’yo. Kaya ang tanong— SEC. ANDANAR: Naloko na. LOS BAÑOS: Naloko na. Lodi, anong nangyari? ATTY. RIVERA: Sino, sino ang may sala? At ano ang gagawin nating pagpapako ngayong Mahal na Araw? LOS BAÑOS: Ang Read More

Read More »

Interview

SEC. ANDANAR:  …(recording cut). Well, kaniya-kaniyang pananaw lang naman iyan sa buhay. Of course, mayroong mga ipinaglalaban ang ating mahal Pangulo na ayaw din ng iba. Halimbawa iyong death penalty, ‘di ba? So sa aspeto ng divorce law or divorce bill ay hindi ho sang-ayon ang Pangulo diyan sapagkat alam natin na siya talaga ay sumusunod sa ating batas and he also went through the same— ABAO:  Yes, yes. SEC. ANDANAR:  Itong annulment Read More

Read More »

Calendar