Archive  2018 | 2017 | 2016 | 2015 |

Found 3 item(s) published on Sunday 25th of March 2018


Interview

ROLLY:  Secretary, si Lakay, magandang umaga po. SEC. ROQUE:  Magandang umaga, Lakay at magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. ROLLY:  Thank you for joining us so kayo po iyong dapat—tatanungin lang namin. Ano po ba ang latest from the President sir tungkol sa Boracay? SEC. ROQUE:  Well bukod po doon sa nagsumite nga ng rekomendasyon itong Department of Environment and National Resources, DILG at saka ang DOT na isarado ang Read More

Read More »Calendar