Archive  2018 | 2017 | 2016 | 2015 |

Found 7 item(s) published on Wednesday 21st of February 2018


Interview

  LOS BAÑOS: Asec. Marie, mukhang magandang ang inyong umaga. Sandali, ipaliwanag ninyo muna sa amin ito, mainit ito. Ano ho ba talaga muna iyong rason bakit ho “na-ban” si Pia Rañada? Ito ho ba ay dahil sa SEC kaso nila o dahil nawala ang trust ng Pangulo sa kaniya’t ayaw na siyang makita ng Pangulo? Ano ba talaga? ASEC. BANAAG: Well, una, si Rappler ay na-ban sa mga events Read More

Read More »

Interview

  Q: Secretary, pakilinaw ho iyong unang statement ho ninyo sa press briefing kahapon sa Malacañang ay puwede si Pia sa NEB? SEC. ROQUE: Well, alam n’yo po ang unang desisyon ng Presidente nung lumabas ang desisyon ng SEC palibhasa ay malapit sa kanya si Pia Ranada, talagang iyan ang desisyon, habang hindi pinal ang desisyon ng SEC payagan si Pia Ranada. Bagama’t ang posisyon talaga ng legal ay wala Read More

Read More »


News Release

This is to inform everyone that under the Rules of Court, judgments and final orders of quasi-judicial agencies, including the Securities and Exchange Commission (SEC), are not stayed while on appeal with the Court of Appeals (CA), unless the CA directs otherwise. In Rappler’s case, no such directive from the CA has been issued.

Read More »
Calendar