Archive  2018 | 2017 | 2016 | 2015 |

Found 6 item(s) published on Sunday 21st of January 2018


Interview

JUNRY HIDALGO: Good morning po sa inyo, Secretary Harry Roque, si Junry Hidalgo po ito at Neil Badion. Q: Magandang umaga po. SEC. ROQUE: Ay oo magandang umaga po sa inyo at magandang umaga po sa mga nanonood at nakikinig ngayong Linggong umaga. Q: Secretary kayo ba ay nasaan ngayon? Kasi noong isang araw na-monitor ko parang nasa Albay kayo? SEC. ROQUE: Opo nag-press briefing po tayo sa Albay at naging pagkakataon naman po iyon Read More

Read More »






Calendar