Archive  2018 | 2017 | 2016 | 2015 |

Found 3 item(s) published on Tuesday 2nd of January 2018


Interview

MIKE: Secretary, magandang umaga po. Happy New Year po. SEC. ROQUE: Happy New Year, Pareng Mike. MIKE: Opo, kasama natin si Joel Reyes Zobel ngayong umaga. JOEL: Secretary, happy New Year. SEC. ROQUE: Long time no hear, Joel. JOEL: Opo, opo, wala po akong bonus. [laughs] MIKE: Okay, ganito, Secretary. Bakit ninyo ipinagpaliban imbis na a-primero—eh ba ka ninyo, eh doon sa interview ninyo dito eh ginawa ninyong a-tres. Anong Read More

Read More »Calendar